Rechtsgebieden

 • Scheiding
 • BeĆ«indiging samenwoning
 • Alimentatie
 • Boedelscheiding
 • Verdeling van bezittingen en schulden
 • Verrekening op basis van huwelijkse voorwaarden
 • Omgang
 • Gezag
 • Adoptie
 • Erkenning en vernietiging erkenning
 • Ontkenning vaderschap
 • Gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • Gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis (BOPZ)