Kosten

Assia Huber verleent met name rechtshulp op basis van deels door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, maar zij behandelt ook zaken op betalende basis. De kosten van een eerste oriënterend gesprek van maximaal een uur zijn gratis.

Assia Huber zal u informeren over uw mogelijkheden om in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Indien u daar mogelijk voor in aanmerking komt zal zij een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt bij de belastingdienst informatie op over de hoogte van uw inkomen en uw spaargeld. Tevens vraagt de Raad voor Rechtsbijstand bij het bevolkingsregister op of u alleenstaand bent of samenwonend. In eerste instantie wordt gekeken naar uw financiële situatie twee jaar geleden. Bent u sindsdien minder gaan verdienen of hebt u minder spaargeld dan is het wellicht mogelijk om peiljaarverlegging te vragen. Voor meer informatie over door de overheid gefinancierde rechtsbijstand kunt u bij Assia Huber terecht, maar kunt u ook op de website www.rvr.org vinden.

Indien u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand zal in het algemeen een eigen bijdrage in de kosten van de rechtshulp aan u worden opgelegd. Daarnaast moet u rekening houden met de kosten van het griffierecht en de uittreksels indien het tot een procedure komt. Onder omstandigheden is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen voor deze kosten.

Indien u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand zult u Assia Huber zelf moeten betalen voor haar werkzaamheden. Haar uurtarief bedraagt € 150,- exclusief 21% b.t.w. en € 181,50 inclusief 21% b.t.w. Daarnaast komen de kosten van het griffierecht, deurwaarderskosten en de kosten van uittreksels voor uw rekening. Assia Huber brengt u geen kantoorkosten in rekening. Onder omstandigheden is het mogelijk een afspraak te maken voor de behandeling van uw zaak op basis van een vast tarief.