Klachten

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de aan u verleende rechtsbijstand. In dat geval is het mogelijk om uw klachten te bespreken tijdens een gesprek waarbij naast Assia Huber een andere advocaat aanwezig zal zijn. Voor dit gesprek bent u geen kosten verschuldigd. Tevens kunt u een beroep doen op de geschillencommissie advocatuur te Den Haag. U kunt voor informatie hierover terecht op www.geschillencommissie.nl.

Daarnaast kunt u uw problemen ook voorleggen aan de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht op www.advocatenorde-gelderland.nl.