Intake en opdrachtbevestiging

Voordat uw zaak in behandeling wordt genomen wordt het intakeformulier, tevens de opdrachtbevestiging, samen met u ingevuld en doorgelopen. Dit formulier vindt u hier.