Achtergrond

Assia Huber is in 1981 afgestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij zich reeds bezig gehouden met het verlenen van rechtshulp. Zij heeft destijds het vak Rechtshulp gedaan, studenten vormden samen met medewerkers van de universiteit een advocatenkantoor. Tevens was zij tijdens haar studie actief betrokken bij de rechtswinkel in Amsterdam. Al snel werd haar duidelijk dat het verlenen van rechtshulp haar op het lijf is geschreven.

De eerste 10 jaren van haar werkzame leven heeft Assia Huber een eigen advocatenkantoor in Meppel gehad. Zij was destijds actief op verschillende rechtsgebieden. Na een aantal jaren bleek dat haar voorkeur uitging naar het behandelen van zaken op het gebied van het personen-en familierecht. Het zoeken naar het optimale juridische resultaat in combinatie met het in emotioneel opzicht begeleiden van de cliënt vindt zij heel erg boeiend. Ook de vele financiële en belastingtechnische aspecten van haar werk liggen haar goed.

Van 1993 tot 2017 heeft zij deel uitgemaakt van Advokatenkollektief Sloetstraat. Vanuit het kollektief is zij zich meer en meer gaan toeleggen op het personen- en familierecht en in ‘97/’98 heeft zij de specialisatieopleiding van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators met goed gevolg doorlopen. Zij is nog immer lid van deze vereniging.

Tevens verleent Assia Huber rechtshulp aan mensen die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Van 2003 tot 2016 is Assia Huber naast haar werkzaamheden als advocaat griffier geweest bij de Raad van Discipline, die klachten tegen advocaten behandelt. Zij maakte een verslag van de mondelinge behandeling van de klacht en schreef de beslissingen in nauwe samenwerking met de voorzitter en de leden van de Raad van Discipline. Haar werkzaamheden als griffier hebben haar veel geleerd over advocaten, die zich bezighouden met alle mogelijke rechtsgebieden vanuit zowel grote als kleine kantoren.